Předškoláci v počítačové učebně

Díky spolupráci se ZŠ Morkovice mají předškolní děti možnost jednou za měsíc navštívit počítačovou učebnu. První naše návštěva proběhla ve středu 2. října. Děti se seznámily s prostředím a vybavením učebny. Pod vedením pana učitele Radka Strnadela plnily úkoly ve výukovém programu. Děti pracovaly pilně a se zaujetím. Za své výkony byly od všech pochváleni a již se těší na další návštěvu, která se uskuteční opět první středu následujícího měsíce.