Český červený kříž v MŠ

V úterý 10.9. 2019 byl pro děti a jejich rodiče zrealizován program na podporu prevence proti úrazům. Ve spolupráci s Českým červeným křížem měly děti možnost vyzkoušet si podání první pomoci, jak se správně chovat v silniční dopravě a byly seznámeni s tím, co dělat v případě, že se něco stane.