Prázdninový provoz v období hlavních prázdnin 2022

Prázdninový provoz se bude letos uskutečňovat po dohodě zřizovatelů a vedení mateřských škol v těchto MŠ:

  • 1.7. – 29.7. – MŠ Morkovice
  • 1.8. – 5.8. – MŠ Dřínov
  • 8.8. – 19.8. – MŠ Pornice a MŠ Tetětice
  • 22.8. – 31.8. – ZAVŘENÉ VŠECHNY MŠ

K prázdninovému provozu je třeba se přihlásit v jednotlivých mateřských školách do 29.4. 2022.

Do stejného data je nutné v zařízeních uhradit školné. V případě, že do tohoto data nebude dítě zákonným zástupcem přihlášeno a uhrazeno výše zmiňované školné, nebude s dítětem na prázdninový provoz počítáno. Stravné bude vypočítáno dle skutečné přítomnosti dítěte v jednotlivých mateřských školách.

Další informace a formuláře přihlášek najdete v přiložených dokumentech.