Loučení s předškoláky

Čas plyne jako voda a opět nadešla chvíle loučení s předškoláky. Letos tento den připadl na středu 19. června. Přejeme našim „námořníkům“ klidnou a úspěšnou plavbu školními léty.