Sláva nazdar výletu...

... zmokli jsme a už jsme tu. Ale to nám nemohlo zkazit příjemný pocit z výletu do Prasklic, kam se vydaly starší děti ve středu 17. června. Jejich kroky vedly na Křéby. Odtud se nám naskytl výhled do širého okolí. Cesta zpět utekla jako voda a za chvíli jsme seděli v autobusu a mířili opět do školky.